Монгол улс - 2030 онд

Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас захиалан хийлгэсэн баримтат кино.