“Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал” болон “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний аргачлал” 2014 оны 1-р сарын 10-ны өдөр шинэчлэн батлагдлаа

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-11 дүгээр тушаал, Аргачлал батлах тухай

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг БАНХЯамны сайтаас дараах холбоосоор орж авна уу.
http://mne.mn/v3/?p=7934#.Us_RKtIW3Jp